top of page

Verklaring van Rechtswegen op Curacao 2023

Ben je van plan om tijdelijk of permanent te emigreren naar Curaçao? Dan is het belangrijk om te weten wat de Verklaring van Rechtswege (VRW) is en wanneer je deze werk/verblijfsvergunning nodig hebt. In dit artikel leggen we uit wat een VRW is, wanneer je deze moet aanvragen en welke documenten je nodig hebt om deze goedkeuring te krijgen.


Wat is een Verklaring van Rechtswege?

Een Verklaring van Rechtswege is een document dat je nodig hebt als je wilt werken of wonen op Curaçao. Dit document dient als goedkeuring dat alle door jou aangeleverde documenten in orde zijn en dat je welkom bent op Curaçao. Een VRW wordt niet gezien als een werkvergunning, maar je hebt deze wel nodig als je op Curaçao wilt werken.


Wanneer moet je een Verklaring van Rechtswege aanvragen?

Je moet een VRW aanvragen in de volgende situaties:

 • Je wilt je inschrijven als inwoner van Curaçao

 • Je wilt werken op Curaçao zonder je in te schrijven als inwoner van Curaçao

 • Je wilt langer dan zes maanden op Curaçao wonen zonder je in te schrijven als inwoner van Curaçao

Als je geboren bent op Curaçao of kind bent van iemand die op Curaçao geboren is, heb je geen VRW nodig. In dat geval moet je een Niet van Toepassing-verklaring aanvragen.


Lokaal inschrijven op Curaçao

Als je je wilt laten inschrijven als inwoner van Curaçao, ongeacht of je gaat werken of niet, dan moet je een VRW aanvragen. Dit geldt ook voor kinderen en penshonado's.


Werken op Curaçao zonder lokaal in te schrijven

Als toerist mag je maximaal zes maanden per kalenderjaar op Curaçao verblijven. Wil je er langer blijven en werken, maar je wilt je niet inschrijven als inwoner van Curaçao? Dan heb je alsnog een VRW nodig. Het is mogelijk om legaal op Curaçao te werken zonder je in te schrijven als inwoner.

Als Nederlander heb je het voordeel dat je al op het eiland mag zijn zodra je de bevestiging hebt gekregen dat jouw aanvraag voor de VRW in behandeling is genomen. Ook mag je vanaf dat moment beginnen met werken.


Uitzondering

Je hebt alleen een VRW nodig als je voor een Curaçaos bedrijf gaat werken. Ga je tijdelijk naar Curaçao en blijf je via een laptopje vanuit huis werken voor je Nederlandse werkgever, dan is een VRW niet nodig.


Hoe vraag ik een Verklaring van Rechtswegen aan?


Stap 1: Vraag de benodigde documenten aan bij de gemeente

Vraag de nodige papieren aan bij je gemeente in Nederland. De volgende gegevens heb je nodig van je gemeente:

 • De geboorteakte

 • Verklaring Omtrent Gedrag

 • Kopie huwelijksakte (indien getrouwd)

 • Kopie notariële samenlevingsovereenkomst (indien samenwonend)

 • Uittreksel scheidingsregister (indien gescheiden).

Zorg ervoor dat je deze documenten in goede kwaliteit, in kleur en als pdf scant.


Stap 2: Betaal de leges voor de Verklaring van Rechtswege

Betaal de leges voor de Verklaring van Rechtswege voordat je deze indient. De hoogte van de leges is 615 Antilliaanse gulden per gezinslid, ook voor kinderen. Controleer de betaalgegevens van de Toelatingsorganisatie Curaçao op hun website en maak het bedrag over:


Rekeningnummer: 31967908 Ten name van: Toelatingsorganisatie Curaçao Adres: Prinsenstraat 90, Willemstad Swiftcode: MCBKCWCU Omschrijving: je naam en geboortedatum (volledig en conform paspoort)


Let op: zorg ervoor dat je zelf alle kosten voor de internationale transactie zélf betaalt door bij de betaling te kiezen voor ‘De opdrachtgever betaalt alle kosten (OUR)’ aan te vinken.


Stap 3: Verzamel de rest van je documenten voor de Verklaring van Rechtswege

Verzamel de rest van je documenten voor de Verklaring van Rechtswege, zoals:

 • Een kopie van je Nederlandse paspoort

 • Werkgeversverklaring of bewijs van voldoende geldelijke middelen

 • Bewijs van betaling van de leges

 • Bewijs van inschrijving bij een school op Curaçao (indien je kinderen meeneemt)

 • Kopie paspoort van de achterblijvende ouder en/of verklaring dat deze geen bezwaar heeft (indien één van de ouders niet meekomt).

Stap 4: Dien de aanvraag voor je Verklaring van Rechtswege in via permit.immigrationcur.org

Dien de aanvraag voor je Verklaring van Rechtswege in via permit.immigrationcur.org op de volgende manier:

 1. Maak een account aan

 2. Start de aanvraag voor een 'verklaring'

 3. Vul alle vragen netjes

 4. Upload alle gevraagde documenten in pdf-formaat.
Stap 5: Ontvang de bevestigingsmail met zaaknummer

Nadat je de aanvraag hebt ingediend, ontvang je een bevestigingsmail met een zaaknummer. Houd dit nummer goed bij, want dit is nodig voor de verdere communicatie met de Toelatingsorganisatie Curaçao.


Stap 6: Wacht op de beslissing van de Toelatingsorganisatie Curaçao

Wacht op de beslissing van de Toelatingsorganisatie Curaçao. Het kan enkele weken tot maanden duren voordat je een reactie krijgt op je aanvraag. Houd er rekening mee dat de Toelatingsorganisatie Curaçao aanvullende informatie kan opvragen of een interview kan afnemen voordat ze een beslissing nemen over je aanvraag.


Stap 7: Ontvang en gebruik de Verklaring van Rechtswege bij immigratie naar Curaçao

Als je aanvraag is goedgekeurd, ontvang je een Verklaring van Rechtswege. Deze is een jaar geldig en kun je gebruiken om naar Curaçao te immigreren. Zodra je op Curaçao bent, moet je je binnen twee weken bij de burgerlijke stand inschrijven. Houd er ook rekening mee dat je nog een aantal administratieve zaken moet regelen, zoals het aanvragen van een Sedula (identiteitsbewijs) en het afsluiten van verzekeringen.


Stap 8: Maak bezwaar bij afwijzing van de aanvraag

Als je aanvraag is afgewezen, kun je bezwaar maken bij de Toelatingsorganisatie Curaçao. Je hebt hiervoor 30 dagen de tijd nadat je de beslissing hebt ontvangen. Het is verstandig om dit meteen te doen als je het niet eens bent met de beslissing, want anders verloopt je Verklaring van Rechtswege en moet je de aanvraag opnieuw indienen als je toch naar Curaçao wilt immigreren.


Comments


bottom of page